ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးတက်ကသိုလျမြားမှအခမဲ့လကျမှတျမြားပါသော Free_Online_Courses_2020 စာရငျး Huawei အခမဲ့အှနျလိုငျးသငျတနျးမြား 2020 – Huawei အှနျလိုငျးသငျယူမှု link: https://bit.ly/3dqXr4c လကျမှတျ ၂၀၂၀ ရှိ Coursera အခမဲ့သငျတနျးမြား (ဥရောပတက်ကသိုလျမြားမှအတညျပွု) link: https://bit.ly/2Wcswmm အခမဲ့လကျမှတျမြားနှင့ျအတူ USIP အခမဲ့အှနျလိုငျးသငျတနျးမြား link ကို: https://bit.ly/3dmiNQ4 Adelaide တက်ကသိုလျမှသွစတွေးလမြှအှနျလိုငျးအတနျးတိုမြား (အခမဲ့)