ကာမပိုင္ရွိေသာမာတုကာမႏွင့္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တို႔ ကုဋီတိုက္ခန္းတြင္ သံဝါသျပဳေနသည္ကို သတင္းအရ သက္ဆိုင္ရာမွဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္က်နဘူရီခ႐ိုင္ မူအန္ကန္က်နဘူရီၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဘိုးဝါး ( ၾကာကန္ )ရပ္ကြက္ရွိ “……………. ” ေက်ာင္းတိုက္ ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဖရဆန္းဆလုန္း ( သို႔ ) ႏိုင္ဆန္းဆလုန္းအသက္ ( ၄၁ ) ႏွစ္သည္ ပစၥည္းေလးပါးဒါယိကာမ……………. ႏွင့္