ငါတို႔နွစ္ေယာက္ ျပန္ေတြ႕ၾကတဲ့အခါ…

ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ ျပန္ေတြ႕ၾကတဲ့အခါ နင့္ရဲ႕ေဘးမွာ နင့္အခ်စ္ဆုံး ရွိေနၿပီးျဖစ္သလိုငါ့ရဲ႕ေဘးမွာလဲ ငါနဲ႔အသင့္ေတာ္ဆုံးသူ ရွိေနၿပီ…။ နင့္အခ်စ္ေတြ သူ႔အတြ

Read More

ေပးႏိုင္ရက္သားနဲ႔မေပးလို႔ ရစရာရွိေသာ အေႂကြးေတြေတာင္းမရလွ်င္

ဆႏြင္း နံ႔သာ အေႂကြးျပန္ရ အစီရင္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး မဂၤလာပါ…… ၇ရက္သားသမီးမ်ား ခုလိုအက်ပ္အတည္းကာလတြင္း ေပးထားေသာအေႂကြးမ်ားမရျခင္း ေပးႏိုင္ရက္သားနဲ

Read More

ေရစက္ဆုံျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ဒီလိုေလးစစ္ၾကည့္မယ္

ေရစက္ဆုံျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ဒီလိုေလးစစ္ၾကည့္မယ္ ေရစက္သာပါလာရင္ ႀကံံဖန္ၿပီးဆုံရသလိုပဲ ေရစက္မပါရင္ ႀကံဖန္ၿပီးလြဲတယ္ဆိုတဲ့စကားေလး ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ လူတို

Read More