မွဲ႔ေလးေတြမွေျပာျပေသာ သူတို႔အေၾကာင္္း…

မွဲ႔ေလးေတြမွေျပာျပေသာ သူတို႔အေၾကာင္္း မွဲဲ႔မ်ားတည္ေနရာႏွင့္ ၎တုိိကေျပာျပသည့္ သင့္အေၾကာင္း မွဲဲ႔ေလးေတြဟာ သင့္ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႕မွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီမ

Read More

ေႁမြေတြကို အိပ္မက္ျမင္မက္တဲ့အခါ သင့္ ကံၾကမၼာ ဘာေတြျဖစ္ လာ တတ္သလဲ …?

ေႁမြေတြကို အိပ္မက္ျမင္မက္တဲ့အခါ သင့္ ကံၾကမၼာ ဘာေတြျဖစ္ လာ တတ္သလဲ …? ၁။ ေျမြကိုေၾကာက္ၿပီးထြက္ေျပးတယ္လို႔အိပ္မက္မက္တဲ့အခါအိပ္မက္ထဲမွာေႁမြကကိုယ့္ကိုကိ

Read More