ဆရာမင္းသိခၤ၏ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

ဆရာမင္းသိခၤ၏ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း ဆရာမင္းသိခၤ၏ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၁၃.၉.၂၀) မွ (၁၉.၉.၂၀) ရက္ ရက္ေန႔အထိတစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္

Read More

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားမွ သစၥာမရွိဘူးဆိုတဲ့စကား ႀကဳံရာလူနဲ႔ လက္ေဆာင္မပါးပါနဲ႔

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲသြားမွ သစၥာမရွိဘူးဆိုတဲ႔စကား ႀကံဳရာလူနဲ႔ လက္ေဆာင္မပါးပါနဲ႕ မိန္းကေလးေတြ လိုခ်င္တာ ေငြေႀကးခ်မ္းသာမႈ မဟုတ္ပါ ဘူး … ။ သူတို

Read More