‘၂၇ ေခါက္ သာ ႐ြတ္ဖတ္ပါ ဘဝ တြင္ စိန္၊ေ႐ႊ၊ေငြ၊ အိမ္ ၊တိုက္၊ၿခံ၊ကား အ ဆင္ေျပေျပ ဝင္လာေစမ ည့့္ ဂါထာေတာ္’

၂၇ ေခါက္ သာ ႐ြတ္ဖတ္ပါ ဘဝ တြင္ စိန္၊ေ႐ႊ၊ေငြ၊ အိမ္ ၊တိုက္၊ၿခံ၊ကား အဆင္ေျပေျပဝင္လာေစမည့့္ ဂါထာေတာ္’ ၂၇ ေခါက္သာ ႐ြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္ေ႐ႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ၿ

Read More

မ်က္ႏွာ၀င္းပ ၀က္ၿခံကင္းႀကေစဖို႔

မ်က္ႏွာ၀င္းပ ၀က္ၿခံကင္းႀကေစဖို႔ မ်က္ႏွာမွာ အမာရြတ္ေတြ ၊အစက္အေပ်ာက္ေတြေႀကာင္႔ စိတ္ညစ္ရတယ္လို႔ ကေလးမေလးတစ္ဦးက ဆိုလာပါတယ္။ မ်က္နွာေခ်ာေမြ႔ႀကည္စင္ဖို႔

Read More