ေလ့လာမိသေလာက္ (၇) ရက္သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေလးေတြ

ေလ့လာမိသေလာက္ (၇) ရက္သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားေလးေတြ တနလၤာ တနလၤာသားသမီးေတြကေတာ့ အင္မတန္ ဆရာလုပ္တဲ့ေန႔နံပါ သူနဲ႔တည့္တဲ့သူ ရွားပါတယ္ အိမ္မွာပ

Read More

‌ေယာက်္ားေလးေတြ ၿပိဳယိုင္လဲသြားေစၿပီး အ႐ူးအမူး စြဲလန္းတတ္ၾကတဲ့ မိန္းကေလးပံုစံ(၄)မ်ိဳ

အၾကမ္းအားျဖင့္ ေယာက်ာ္းေလးေတြရဲ႕ အႀကိဳက္ပံုစံနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ ႀကိဳက္္တတ္တဲ့ ပံုစံဆုိတာ ႐ွိပါတယ္။ ေယာက်ာ္းေလးေတြက မိန္းကေလးေတြထဲက ဒီလုိပံုစံမိန္းကေလးေတ

Read More