ဆံပင္ ႏွစ္ခြျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္ေျပာင္လို႕စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားအတြက္…

ဆံပင္ ႏွစ္ခြျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္ေျပာင္လို႕စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ဆံပင္ကို နက္ေမွာင္ထူၿပီး လွပခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ။ ၁။ ဆံသား ထူခ်င္လား။ ၂။ ဆံပင္ကြၽ

Read More

၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (3.9.2020 မွ 9.9.2020အထိ)

3.9.2020 မွ 9.9.2020အထိ ၇ရက္သားသမီး တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္းအတိုက္အခံအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း ကံေကာင္းႀကီပြားတိုးတတ္မႈမ်ား ရယူပိ

Read More