ေဗဒင္ ယၾတာ

ဆရာမင္းသိခၤ၏ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

Sharing is caring!

ဆရာမင္းသိခၤ၏ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

ဆရာမင္းသိခၤ၏

(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၁၃.၉.၂၀) မွ (၁၉.၉.၂၀) ရက္ ရက္ေန႔အထိတစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

အားလုံး ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရွယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္..

ေဗဒင္ ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ ပညာရပ္အတိုင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္..စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ၾကပါေစ..

Sir Min Thein Kha

Sunday

 

Monday

 

Tuesday

 

Wednestday

 

Thursday

 

Friday

 

Satday

 

(၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ (၁၃.၉.၂၀) မွ (၁၉.၉.၂၀) ရက္ ရက္ေန႔အထိတစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္း

အားလုံး ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ရွယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္..

ေဗဒင္ ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ ပညာရပ္အတိုင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္..စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ၾကပါေစ..

Comment here